Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Amserau Agor a Phrisiau

Ar agor bob dydd rhwng 26 Ebrill a 30 Hydref 2021

Ar agor bob dydd rhwng 26 Ebrill a 30 Hydref 2021

Amserau Agor

26ain Ebrill – 30ain Medi
Ar agor bob dydd rhwng 10.00am – 6.00pm 

1af Hydref – 30ain Hydref
Ar agor bob dydd rhwng 10.00am – 5.30pm

Mae caffi ar agor bob dydd rhwng 10.00am – 5.00pm
Yn gweini prydau bwyd tan 4.00pm a byrbrydau, cacennau a diodydd tan 5.00pm

Prisiau Mynediad

Oedolyn

£4.90

Plant (2-13 oed)

£3.90

Dan 2 flynedd

Am Ddim

Henoed (65+ oed)

£4.50

Oedolyn Anabl

£4.00

Plant Anabl

£4.50

Bae Dewisol o Fwyd Anifeiliaid

70c

All children must be accompanied by an adult and must be supervised at all times.
 
Dogs are welcome but must be kept on a short lead at all times. Dogs (apart from assistance dogs) are not allowed into the indoor café but are allowed onto the outdoor café patio area.
page-icon-dog