Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Amserau Agor a Phrisiau

Mae Parc y Fferm ar agor bob dydd o 1 Ebrill – 2 Tachwedd 2019

The Farm Park is open daily from the 1st April – 2nd November 2019

Opening Times

30th March – 30th September
Open daily from 10.00am – 6.00pm

1st October – 31st October
Open daily from 10.00am – 5.30pm

The café is open daily from 10.00am – 5.00pm
Serving meals until 4.00pm and snacks, cakes and drinks until 5.00pm

prices-held-icon

Admission Prices

Oedolyn

£3.90

Plant (2-13 oed)

£2.90

Dan 2 flwydd oed

Am Ddim

Dinesydd Hŷn (65 oed neu’n hŷn)

£3.50

Oedolion Anabl

£3.00

Plant Anabl

£2.50

Bag Dewisol o Fwyd Anifail

70c

Rhaid i’r holl blant fod yng nghwmni oedolyn a chael eu goruchwylio drwy’r amser.

Mae croeso i gŵn ond rhaid iddynt gael eu cadw ar dennyn byr drwy’r amser. Ni chaniateir cŵn (ar wahân i gŵn cymorth) i’r caffi dan do ond fe’u caniateir ar ardal batio awyr agored y caffi.

page-icon-dog