Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Cadwch Le Nawr

Er mwyn cyfrifo’ch cyfradd fesul noson, ychwanegwch y pris llain sylfaenol at unrhyw beth ychwanegol perthnasol.

Tymor

Isel

Canolig

Uchel

Pris Llain Sylfaenol (y noson)

£4

£7

£10

Yn ychwanegol (yr un, y nos)

Isel

Canolig

Uchel

Pris Oedolyn (14+ oed)

£8

£8

£8

Pris Plentyn (2-13 oed)

£5

£5

£5

Plentyn Bychan (dan 2 flwydd oed)

Am ddim

Am ddim

Am ddim

Cysylltu â’r trydan

£5

£5

£5

Adlen

£2

£2

£2

Cŵn

£1

£1

£1

Ein tymhorau ar gyfer 2021 yw:

Uchel – 8 Ebrill i 24 Ebrill; 27 Mai i 5 Mehefin; 1 Gorffennaf i 4 Medi.

Canolig – 4 Ebrill i 7 Ebrill; 25 Ebrill i 26 Mai; 6 Mehefin i 30 Mehefin; 5 Medi i 3 Tachwedd

Isel – Unrhyw ddyddiadau eraill o fewn tymor Parc Fferm

Mae’r pris gwersylla’n cynnwys mynediad digyfyngiad i Barc y Fferm yn ystod eich arhosiad. Sylwch fod RHAID i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn ym Mharc y Fferm. Peidiwch â gadael eich plant ym Mharc y Fferm a dychwelyd i’r gwersyll.

Required fields are followed by *