Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Cadwch Le Nawr

Er mwyn cyfrifo’ch cyfradd fesul noson, ychwanegwch y pris llain sylfaenol at unrhyw beth ychwanegol perthnasol.

Tymor

Isel

Canolig

Uchel

Pris Llain Sylfaenol (y noson)

£4

£7

£10

Yn ychwanegol (yr un, y nos)

Isel

Canolig

Uchel

Pris Oedolyn (14+ oed)

£6

£6

£6

Pris Plentyn (2-13 oed)

£3

£3

£3

Plentyn Bychan (dan 2 flwydd oed)

Am ddim

Am ddim

Am ddim

Cysylltu â’r trydan

£4

£4

£4

Adlen

£2

£2

£2

Cŵn

£1

£1

£1

Ein tymhorau ar gyfer 2019 yw:

Uchel – 5 Ebrill i 28 Ebrill; 24 Mai i 2 Mehefin; 12 Gorffennaf i 8 Medi.

Canolig – 29 Ebrill i 23 Mai; 3 Mehefin i 11 Gorffennaf.

Isel – Pob dyddiad arall rhwng 1 Ebrill a 2 Tachwedd.

Mae’r pris gwersylla’n cynnwys mynediad digyfyngiad i Barc y Fferm yn ystod eich arhosiad. Sylwch fod RHAID i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn ym Mharc y Fferm. Peidiwch â gadael eich plant ym Mharc y Fferm a dychwelyd i’r gwersyll.

Required fields are followed by *