Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Cadwch Le Nawr

Er mwyn cyfrifo’ch cyfradd fesul noson, ychwanegwch y pris llain sylfaenol at unrhyw beth ychwanegol perthnasol.

Tymor

Isel

Canolig

Uchel

Pris Llain Sylfaenol (y noson)

£4

£7

£10

Yn ychwanegol (yr un, y nos)

Isel

Canolig

Uchel

Pris Oedolyn (14+ oed)

£7

£7

£7

Pris Plentyn (2-13 oed)

£4

£4

£4

Plentyn Bychan (dan 2 flwydd oed)

Am ddim

Am ddim

Am ddim

Cysylltu â’r trydan

£4

£4

£4

Adlen

£2

£2

£2

Cŵn

£1

£1

£1

Ein tymhorau ar gyfer 2021 yw:

Uchel – 22 Mawrth i 18 Ebrill; 28 Mai i 6 Mehefin; 16 Gorffennaf i 1 Medi.

Canolig – 19 Ebrill i 27 Mai; 7 Mehefin i 15 Gorffennaf; 2 Medi i 30 Medi

Isel – 1 Hydref i 30 Hydref

Mae’r pris gwersylla’n cynnwys mynediad digyfyngiad i Barc y Fferm yn ystod eich arhosiad. Sylwch fod RHAID i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn ym Mharc y Fferm. Peidiwch â gadael eich plant ym Mharc y Fferm a dychwelyd i’r gwersyll.

Required fields are followed by *