Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Croeso i’n gwefan newydd!

21 Mawrth 2019

Rydym wrth ein boddau o ddatgelu’n gwefan ddwyieithog newydd sbon gan y tîm dawnus iawn ym Monddi, Sir Benfro.

Bu Monddi yn brysur iawn dros y blynyddoedd diwethaf yn ein helpu ni i ail-frandio ar ffurf logo newydd, arwyddion cyfeirio a throi ein syniadau’n arwyddion llawn gwybodaeth am Anifeiliaid a Bywyd Gwyllt ein Fferm, a gallwch weld y rhain o gwmpas Parc y Fferm. Mae llawer o waith caled wedi bod yn mynd rhagddo yn ystod Gaeaf 2018/19 tra’r oeddem ar gau, yn ysgrifennu’r cynnwys ar gyfer y wefan ac rydym wrth ein boddau gyda’r cynnyrch gorffenedig sy’n adlewyrchu’r brand newydd rydym yn ei gyflwyno hwnt ac yma Parc y Fferm.

Hoffwn ddiolch hefyd i Melanie Davies, sydd wedi bod yn brysur yn gwneud yn siŵr fod y cynnwys Cymraeg yn berffaith. Gobeithio y bydd y wefan yn cynnig llawer mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gennym i’w gynnig ac erbyn hyn, gallwch fynd ar-lein i gadw lle yn ein gwersyll!