Gwbert, Aberteifi, Gorllewin Cymru, SA43 1PR
01239 623637
E-bostiwch ni

Dewch i gwrdd â’n geifr bychan newydd!

10 Ionawr 2019

Mae geifr bychan newydd hyfryd wedi cyrraedd Parc y Fferm.

Yn ein barn ni, mae’r bechgyn bach hyn yn hyfryd dros ben ac ni allwn aros i’w gweld nhw’n chwarae o gwmpas y padogau yn y Gwanwyn!